کارخانه

کیلومتر 35 جاده مشهد-فریمان، شهرک صنعتی کاویان

051-34693610

دفتر مرکزی

مشهد، خیابان شهید رستمی 22، مجتمع کریمی

051-33684001

ایمیل

info@dorrsa.com

بستن منو