عدس بسته بندی درسا

 • عدس درجه یک و زودپز
 • تهیه شده از بهترین مناطق کانادا
 • سورت شده توسط دستگاه های اتوماتیک و پیشرفته
 • در بسته بندی های 500 گرمی
عدس بسته بندی

نخود بسته بندی درسا

 

 • نخود درجه یک و زودپز
 • تهیه شده از بهترین مناطق استان کرمانشاه
 • سورت شده توسط دستگاه های اتوماتیک و پیشرفته
 • در بسته بندی های 500 گرمی
نخود بسته بندی

لوبیا قرمز بسته بندی درسا

 

 • لوبیا قرمز درجه یک و زودپز
 • تهیه شده از بهترین مناطق استان لرستان
 • سورت شده توسط دستگاه های اتوماتیک و پیشرفته
 • در بسته بندی های 500 گرمی
لوبیا قرمز بسته بندی

لوبیا سفید بسته بندی درسا

 

 • لوبیا سفید درجه یک و زودپز
 • تهیه شده از بهترین مناطق استان لرستان
 • سورت شده توسط دستگاه های اتوماتیک و پیشرفته
 • در بسته بندی های 500 گرمی
لوبیا سفید بسته بندی

ماش بسته بندی درسا

 

 • ماش درجه یک و زودپز
 • تهیه شده از بهترین مناطق استان خوزستان
 • سورت شده توسط دستگاه های اتوماتیک و پیشرفته
 • در بسته بندی های 500 گرمی
ماش بسته بندی
Summary
Review Date
Reviewed Item
حبوبات
Author Rating
51star1star1star1star1star
Close Menu